Lahti Elite Cheer Team

LECin toimintatavat

Ilmoittautumalla Lahti Elite Cheer Team ry:n jäseneksi jokainen urheilija sitoutuu noudattamaan seuran toimintatapoja:

Vastuuvapaus

Lahti Elite Cheer Team ry ei ole vastuussa harjoituksissa, kilpailuissa tai muussa seuran toiminnassa mahdollisesti sattuvista tapaturmista. Jäsenet vastaavat itse siitä, että heillä on asianmukainen cheerleadingin parissa urheilun kattava voimassa oleva tapaturmavakuutus. Harrastejoukkueessa urheilevien on mahdollista hankkia SCL:n harrastevakuutus ja kilpajoukkueessa urheilevien tulee hankkia SCL:n kilpailulisenssi. Lue lisää: Lisenssi ja hinnat.

Lahti Elite Cheer Team ry ei ole vastuussa urheilijan omaisuuden rikkoutumisesta tai urheilijan aiheuttamista vahingoista jonkun toisen omaisuudelle seuran toiminnan yhteydessä. Näistä aiheutuvat korvausvaatimukset on vahingon aiheuttaneen hoidettava.

Lahti Elite Cheer Team ry saa käyttää urheilijan kuvia ja nimeä mm. verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. (Esim. kisakuvat, kuukauden urheilija)

Lahti Elite Cheer Team ry ei ole vastuussa harjoitustiloihin, tapahtumapaikalle, kilpailupaikalle tai mihinkään muuhun paikkaan seuran toiminnan yhteydessä jäävästä omaisuudesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen huolehtii itse siitä, että kaikki omat tavarat ovat mukana pois lähtiessä.

Jäsenyys

Lahti Elite Cheer Team ry:n jäseneksi myClubiin rekisteröitymällä urheilija sitoutuu noudattamaan seuran toimintatapoja sekä maksamaan seuran jäsenmaksun kerran lukuvuoden aikana ja joukkuekohtaisen kausimaksun joka syys- ja kevätkauden alussa. Lahti Elite Cheer Team ry:n syyskausi on elokuusta joulukuuhun ja kevätkausi tammikuusta toukokuuhun. Lukuvuosi kattaa sekä syys- että kevätkauden elokuusta toukokuun loppuun.

Lahti Elite Cheer Team ry:llä on käytössä kaksi maksutonta kokeilukertaa uusille jäsenille, jonka jälkeen jäsenen tulee rekisteröityä myClubiin sekä maksaa seuran jäsen- ja kausimaksu. myClubiin rekisteröitymisen jälkeen urheilija on ilmoittautunut joukkueen ja seuran jäseneksi ja näin sitoutuu maksamaan jäsen- ja kausimaksun, vaikka lopettaisikin harrastuksen kesken kauden.

Sitoutuminen

Lahti Elite Cheer Team ry:n kilpajoukkueiden urheilijat sitoutuvat urheilemaan kilpajoukkueessa koko syys- ja kevätkauden ajan, eivätkä voi erota joukkueesta kesken kauden, poikkeuksena loukkaantumis- tai sairastapaukset. Perusteluna tälle on kilpajoukkueiden vaatimus sitoutua harjoittelemaan tavoitteellisesti yhdessä joukkueena kilpailuja varten. Kevätkausi on kilpailukausi, ja tämän vuoksi kilpajoukkueiden kokoonpanon on tärkeää pysyä samana kevätkauden loppuun asti. Yksityiskohtaisemmat ehdot kilpajoukkuesopimuksessa.

Lahti Elite Cheer Team ry:n valmentajat sitoutuvat valmentamaan seurassa vähintään kahdeksi kaudeksi eli lukuvuodeksi kerrallaan (lukuvuosi: syys- ja kevätkausi), eivätkä voi erota kesken kauden, poikkeuksena loukkaantumis- tai sairastapaukset. Lyhyemmistä valmennusjaksoista voidaan sopia etukäteen tapauskohtaisesti. Yksityiskohtaisemmat ehdot valmentajasopimuksessa.

Maksut

Lahti Elite Cheer Team ry:n jäsenmaksu on 30,00 euroa kaudella 2022-23. Urheilija maksaa jäsenmaksun kerran lukuvuoden (elokuu-toukokuu) aikana liittyessään yhdistyksen jäseneksi.

Lahti Elite Cheer Team ry:n joukkueilla on omat joukkuekohtaiset kausimaksut, jotka maksetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana: syys- ja kevätkauden alussa. Syyskausi kattaa urheilun elokuusta joulukuuhun ja kevätkausi tammikuusta toukokuuhun. Kausimaksun suuruus määräytyy joukkueen mukaan. Katso joukkueiden kausimaksujen hinnat: Lisenssi ja hinnat.

Urheilijaa laskutetaan jäsen- ja kausimaksuista heti kauden alussa. Jos urheilija liittyy seuran jäseneksi kesken kauden, häntä laskutetaan noin kahden ilmaisen kokeilukerran jälkeen. Urheilija sitoutuu maksamaan maksut eräpäivään mennessä. Eräpäivän jälkeen maksamattomaan laskuun lisätään viivästyskorko. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, urheilija ei voi osallistua joukkueensa harjoituksiin, ennen kuin erääntyneet maksut on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos erääntynyttä laskua ei makseta useamman muistutuskirjeen jälkeen, Lahti Elite Cheer Team ry siirtää laskun perintätoimistolle, joka perii maksun seuran jäseneltä.

Maksuja ei palauteta tai hyvitetä, ja myös jo laskutetut laskut veloitetaan jäseniltä, vaikka urheilija eroaisi seurasta kesken kauden. Poikkeuksena loukkaantumistapaukset, joista tulee toimittaa lääkärintodistus.

Harjoitusten peruuntumisia ei korvata.

Lahti Elite Cheer Team ry:n jäsenillä on mahdollisuus sopia myös maksusuunnitelmasta. Jos haluat maksaa kausimaksun osissa tai pyytää laskulle lisää maksuaikaa, ota yhteyttä laittamalla sähköpostia osoitteeseen: lec.toimisto@gmail.com.

Katso tarkemmat ohjeet maksuista seuran Maksuehdot ja -ohje -tiedostosta.

Lahti Elite Cheer Team ry:n jäsenenä käyttäytyminen

Kiusaamisen vastaisuus: Lahti Elite Cheer Team ry:n kaiken toiminnan perustana ovat yhteisöllisyys, hyvä urheilijamainen käytös, joukkueen sisäinen sekä koko seuran yhteinen yhteishenki ja se, että kaikki tulevat toimeen toistensa kanssa. Toisia kohtaan tulee olla ystävällinen ja joukkuetovereita kannustaa, eikä kiusaamista sallita missään muodossa. Kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Hyvä urheilijamainen käytös on Lahti Elite Cheer Team ry:n jäsenyyden aikana vaatimus seuran kaikessa toiminnassa, mutta myös seuran toiminnan ulkopuolella seuraa edustettaessa. Jokainen seuran jäsen sitoutuu pyrkimään hyvän yhteishengen kasvattamiseen omalla toiminnallaan. Ketään ei saa kiusata tai syrjiä tai muuten aiheuttaa pahaa mieltä muille. Jos näet joukkueessa kiusaamista tai epätasa-arvoa, tulee sinun puuttua tilanteeseen välittömästi ilmoittamalla asiasta joko valmentajalle, seuran valmennuskoordinaattorille, valmennuspäällikölle tai seuran johdolle.

Valmentajan asema: Harjoituksissa käyttäydytään kunnioittavasti kaikkia joukkueen jäseniä kohtaan. Jos epäasiallista käytöstä, kiusaamista tai joukkueen yhteishenkeä heikentävää toimintaa ilmenee, valmentajilla on oikeus puuttua tilanteeseen ja toteuttaa varotoimia joukkueen tilanteen parantamiseksi. Tärkeää on myös urheilijoiden kunnioitus valmentajia kohtaan. Urheilijoiden tulee harjoituksissa kuunnella valmentajia ja noudattaa valmentajien ohjeita, eikä harjoitusten kulkua tai valmentajan ja muun joukkueen toimintaa saa häiritä millään tavalla. Valmentajat pitävät joukkueessa yllä järjestystä ja ovat oikeutettuja viime kädessä poistamaan joukkueesta häiriköt ym. huonoa ilmapiiriä aiheuttavat tai yhteishenkeä vahingoittavat urheilijat.

Somekäyttäytyminen: Lahti Elite Cheer Teamin jäsenten odotetaan käyttäytyvän sosiaalisessa mediassa seuran arvojen ja hyvän urheilijamaisen käytöksen mukaisesti toisia kunnioittaen. Seuraa edustaessaan urheilijoilta odotetaan asiallista käytöstä sosiaalisessa mediassa, joka ei loukkaa muita cheerleadingin urheilijoita, toimijoita tai ketään muuta. Lahti Elite Cheer Team ei hyväksy nettikiusaamista, ja seuran jäsenet sitoutuvat kiusaamisen vastaiseen toimintaan myös sosiaalisessa mediassa. Jokainen seuran jäsen on velvollinen ilmoittamaan näkemästään kiusaamisesta tai muusta epäasiallisesta käytöksestä sosiaalisessa mediassa joko valmentajalle, seuran valmennuskoordinaattorille, valmennuspäällikölle tai suoraan seuran johdolle. Myöskään oman seuran mustamaalaaminen sosiaalisessa mediassa ei ole suotavaa. Jos koet, että seuran toiminnassa on puutteita, ole suoraan yhteydessä seuran johtoon. Otamme aina mielellämme vastaan palautetta ja kehitysideoita.

Seuran edustaminen kilpailuissa: Kilpailutoimintaan osallistuessaan Lahti Elite Cheer Teamin urheilijat ovat kilpailuissa edustamassa Lahti Elite Cheer Teamia seurana. Tämän vuoksi on tärkeää, että urheilijat sitoutuvat seuran arvojen mukaiseen toimintaan myös kilpailuiden aikana ja niihin liittyvässä toiminnassa. Kilpailupaikalla toimitaan hyvän urheilijamaisen käytöksen mukaisesti oman seuran jäseniä ja toisia kanssakilpailijoita kunnioittaen. Urheilijat eivät saa kilpailuiden aikana käyttää epäasiallista kieltä, käyttäytyä epäkunnioittavasti muita kohtaan tai muuten osallistua epäurheilijamaiseen käytökseen. Kilpailuissa seuran jäsenet ovat näyttämässä mallia Lahti Elite Cheer Teamin toiminnasta ja käyttäytymisestä, ja käytöksen tulee olla seuran arvojen ja käytäntöjen mukaista. Kilpailupaikalla tulee kuunnella valmentajia ja muita huoltohenkilöitä ja toimia heidän sekä SCL:n ja kilpailun järjestäjien ohjeiden mukaisesti.

Päihteet: Lahti Elite Cheer Team ei hyväksy päihteiden käyttöä. Seuran urheilijat eivät saa käyttää minkäänlaisia päihdyttäviä aineita harjoituksissa tai muun seuran toiminnan aikana. Päihteiden käyttö ei kuulu seuran arvojen mukaiseen toimintaan, ja jos päihteiden väärinkäyttöä ilmenee, seuralla on oikeus erottaa urheilija. Seura ei myöskään salli nikotiinituotteiden käyttöä harjoituksissa tai muun seuran toiminnan aikana. Lahti Elite Cheer Team kannustaa urheilijoita terveellisiin elintapoihin ja tekemään järkeviä valintoja arjessaan.

Harjoitustilat: Joukkueiden harjoitukset pidetään pääsääntöisesti Lahden ja Nastolan koulujen liikuntasaleissa. Harjoitustilojen siisteydestä tulee jokaisen seuran urheilijan huolehtia ja jättää tilat samaan kuntoon, jossa ne olivat paikalle tultaessa. Harjoitustiloissa on tietyt reitit, joita pitkin kuljetaan pukuhuoneisiin, saliin ja ulos. Valmentajat neuvovat reitit, joita pitkin kuljetaan, eikä koulun muihin tiloihin ole kulkuoikeutta. Liikkuminen koululla vääristä ovista voi laukaista hälytyksen, josta tuleva lasku laitetaan maksettavaksi hälytyksen aiheuttaneelle urheilijalle. Jokainen urheilija siivoaa itse omat jälkensä salista ja pukuhuoneesta, ja valmentajat lopuksi tarkistavat, ettei mitään ole jäänyt siivoamatta. Harjoitustilat on vuokrattu seuran käyttöön Lahden kaupungilta tai yksityiseltä taholta, ja on erittäin tärkeää, että mitään vahinkoa ei koulujen tiloille tai irtaimistolle aiheuteta. Tämä koskee myös koulujen ympäristöä ja piha-alueita. Vahingonaiheuttaja on vastuussa mahdollisten korvausten suorittamisesta.

Jos yhdistyksen jäsen ei sitoudu noudattamaan seuran toimintatapoja, vaan rikkoo niitä toistuvasti, on valmentajilla oikeus perustellusti kieltäytyä ottamasta urheilijaa omaan joukkueeseensa, vaikka tämä olisikin jo maksanut jäsen- ja kausimaksun. Jäsenelle voidaan tietyissä tapauksissa antaa urheilukielto koko seurassa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin toimintatavoissa ja niiden päivittämisessä.