Seuran säännöt

Ilmoittautumalla Lahti Elite Cheer Team ry:n jäseneksi sitoudun seuraaviin ehtoihin:

 1. Vastuuvapaus
  • Lahti Elite Cheer Team ry ei ole vastuussa harjoituksissa, kilpailuissa tai muussa seuran toiminnassa mahdollisesti sattuneista tapaturmista, ja jäsenet vastaavat itse siitä, että heillä on asianmukainen cheerleadingin harrastamisen kattava voimassa oleva tapaturmavakuutus. Harrastejoukkuelaisten on mahdollista hankkia SCL:n harrastevakuutus ja kilpailijoiden tulee hankkia kilpalisenssi. Ohjeet ja linkki lisenssin ostoon löytyvät SCL:n sivuilta.
  • Yhdistys saa käyttää harrastajan kuvia ja nimeä mm. verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. (Esim. kuukauden urheilija)
 2.  Jäsenyys
  • Ilmoittautumislomakkeen täyttämällä harrastaja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja harrastamaan joukkueessa koko kauden ajan (kilpajoukkueet) sekä maksamaan joukkuekohtaisen kausimaksun (kaikki joukkueet).
  • Kaikki harrastajat (myös aikaisemmin harrastaneet) täyttävät ilmoittautumislomakkeen uudelleen aina joka syys- ja kevätkauden alussa.
  • Harrastusmahdollisuuteen kuuluu kaksi kokeilukertaa uusille jäsenille, minkä jälkeen täytetään ilmoittautumislomake, ja tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
 3.  Maksut
  • Lahti Elite Cheer Teamilla on kaksi kausimaksua vuodessa, syys- ja kevätkausimaksu. Syyskausi kattaa harrastamisen elokuusta joulukuuhun ja kevätkausi tammikuusta toukokuuhun. Kausimaksun suuruus määräytyy joukkueen mukaan, voit nähdä joukkueiden kausimaksujen hinnat täältä.
  • Harrastajalle lähetetään lasku kausimaksusta ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen, ja harrastaja sitoutuu maksamaan laskun eräpäivään mennessä, muuten tämän jälkeen laskuun lisätään viivästyskorko. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, urheilija ei voi osallistua joukkueensa harjoituksiin, ennen kuin erääntyneet maksut on suoritettu kokonaisuudessaan.
  • Maksuja ei palauteta tai hyvitetä, ja maksamattomat laskut veloitetaan jäseniltä, vaikka harrastaja lopettaisi harrastamisen kesken kauden. Poikkeuksena loukkaantumistapaukset, joista tulee toimittaa lääkärintodistus.
  • Poikkeavista maksujärjestelyistä voi aina sopia erikseen: maaritmakinen.lec@gmail.com
  • Harjoitusten peruuntumisia ei korvata.
 4.  Sitoutuminen Lahti Elite Cheer Teamiin seurana
  • Kilpajoukkueissa harrastajat sitoutuvat harrastamaan joukkueessa koko kauden ajan, eivätkä voi lopettaa harrastamista kesken kauden, poikkeuksena loukkaantumistapaukset. Perusteluna tälle on kilpajoukkueiden vaatimus sitoutua harjoittelemaan tavoitteellisesti yhdessä joukkueena kisoja varten. Yksityiskohtaisemmat ehdot kilpajoukkuesopimuksessa.
  • Seuran valmentajat sitoutuvat valmentamaan seurassa vähintään kahdeksi kaudeksi kerrallaan (lukuvuosi: syys- ja kevätkausi), eivätkä voi lopettaa valmentamista kesken kauden, muuta kuin loukkaantumis- tai sairastapauksissa. Lyhyemmistä valmennusjaksoista voidaan sopia etukäteen tapauskohtaisesti. Yksityiskohtaisemmat ehdot valmentajasopimuksessa.
 5.  Yleisesti Lahti Elite Cheer Teamin toimintatavoista
  • Päihteet: Lahti Elite Cheer Teamin jäsenet eivät saa käyttää minkäänlaisia nikotiinituotteita treeneissä tai minkään muunkaan seuran toiminnan aikana. Tupakointi ja nuuskankäyttö antavat huonoa esimerkkiä nuoremmille harrastajille, eikä nikotiinituotteiden käyttö muutenkaan kuulu Lahti Elite Cheer Teamin arvojen mukaiseen toimintaan, joten seuran toiminnan aikana ne on kielletty. Seura ei tue alkoholinkäyttöä vapaa-ajalla, vaan kannustaa jäseniään terveellisiin elämäntapoihin. Treeneissä tai missään muussakaan seuran toiminnassa eivät jäsenet saa olla alkoholin vaikutuksen alaisena tai nauttia alkoholipitoisia juomia. Lahti Elite Cheer Teamillä on nollatoleranssi huumeiden käyttöön; jos tällaista ilmenee, voi seura pidättää jäsenen harrastusoikeuden.
  • Käytöstavat: Lahti Elite Cheer Teamin perustana on hyvä joukkuehenki ja se, että kaikki tulevat toimeen kaikkien kanssa. Kaikille tulee olla ystävällisiä ja joukkuetovereita kannustaa, eikä kiusaamista sallita missään muodossa. Kohtele muita, niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Hyvä käytös on Lahti Elite Cheer Teamin jäsenyyden aikana vaatimus kaikessa seuran toiminnassa, mutta myös seuran toiminnan ulkopuolella seuraa edustettaessa. Jokainen seuran jäsen sitoutuu pyrkimään hyvän joukkuehengen kasvattamiseen omalla toiminnallaan. Ketään ei saa kiusata tai syrjiä tai muutenkaan aiheuttaa pahaa mieltä muille. Jos näet joukkueessa kiusaamista tai epätasa-arvoa, tulee sinun puuttua asiaan ilmoittamalla asiasta joko valmentajalle tai seuran johdolle: lec.toimisto@gmail.com
  • Treenitilat: Treenit pidetään pääsääntöisesti Lahden koulujen liikuntasaleissa, joten treenitilojen siisteydestä tulee jokaisen seuran jäsenen huolehtia ja tilat jättää samaan kuntoon, jossa ne olivat paikalle tultaessa. Harjoitustiloissa on tietyt reitit, joita pitkin kuljetaan pukuhuoneisiin, saliin ja ulos. Valmentajat neuvovat reitit, joita pitkin kuljetaan, eikä muihin koulun tiloihin ole kulkuoikeutta. Liikkuminen koululla vääristä ovista voi laukaista hälytyksen, josta laitetaan lasku hälytyksen aiheuttajalle. Jokainen harrastaja siivoaa itse omat jälkensä salista ja pukuhuoneesta, ja valmentajat lopuksi tarkistavat, ettei mitään ole jäänyt siivoamatta. Treenitilat on vuokrattu seuran käyttöön Lahden kaupungilta, joten on erittäin tärkeää, että mitään vahinkoa ei koulujen tiloille tai materiaaleille aiheuteta. Tämä koskee myös koulujen ympäristöä ja piha-alueita. Lahti Elite Cheer Team ei ole vastuussa harjoitustiloihin jäävästä omaisuudesta, joten on tärkeää, että jokainen huolehtii siitä, että kaikki tavarat ovat mukana treeneistä lähdettäessä.
  • Käyttäytyminen treeneissä: Treeneissä käyttäydytään kunnioittavasti kaikkia joukkueen jäseniä kohtaan. Tärkeää Lahti Elite Cheer Teamissä on joukkuehenki ja yhteisöllisyys, joten kiusaamista ei suvaita missään muodossa. Jos tällaista ilmenee, valmentajalla on oikeus puuttua tilanteeseen ja toteuttaa varotoimia konfliktien ehkäisemiseksi. Tärkeää on myös harrastajien kunnioitus valmentajia kohtaan. Harrastajien tulee treeneissä kuunnella valmentajia ja noudattaa valmentajien ohjeita, eikä häiritä treenien kulkua tai valmentajan ja muun joukkueen toimintaa millään tavalla. Valmentaja pitää joukkueessa yllä järjestystä ja on oikeutettu viime kädessä poistamaan joukkueesta häiriköt ym. huonoa ilmapiiriä aiheuttavat tai yhteishenkeä vahingoittavat tekijät.
  • Somekäyttäytyminen: Lahti Elite Cheer Teamin jäsenten odotetaan käyttäytyvän sosiaalisessa mediassa seuran arvojen, toisten kunnioittamisen ja hyvän yhteishengen puitteissa. Sosiaalisessa mediassa ei saa puhua pahaa seurasta, seuran jäsenistä, muista seuroista, muista harrastajista tai kenestäkään muusta. Nettikiusaaminen on valtava ilmiö, ja Lahti Elite Cheer Teamin jäseneksi sitoutuessaan harrastajat sitoutuvat pidättäytymään kaikesta epäasiallisesta somekäyttäytymisestä. Huomatessaan minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä, jokainen seuran jäsen on velvoitettu ilmoittamaan asiasta joko valmentajalle tai suoraan seuran johdolle: lec.toimisto@gmail.com. Seuraa edustaessaan Lahti Elite Cheer Teamin jäseniltä odotetaan asiallista somekäyttäytymistä, joka ei loukkaa muita cheerleadingin harrastajia tai yleisesti ketään muutakaan. Seuran jäseniltä odotetaan myös sitoutuneisuutta Lahti Elite Cheer Teamiin seurana ja arvostusta omaa seuraa kohtaan, jolloin myöskään oman seuran mustamaalaaminen sosiaalisessa mediassa ei ole suotavaa. Jos koet, että seuran toiminnassa on puutteita, ole suoraan yhteydessä seuran johtoon laittamalla sähköpostia osoitteeseen: lec.toimisto@gmail.com. Otamme aina mielellämme vastaan palautetta ja kehitysideoita.
  • Kilpailuissa käyttäytyminen: Kilpatoimintaan osallistuessaan Lahti Elite Cheer Teamin jäsenet sitoutuvat seuran arvojen mukaiseen toimintaan kilpailujen aikana ja niihin liittyvässä toiminnassa. Kilpailupaikalla toimitaan hyvän joukkue- ja urheiluhengen merkeissä oman seuran jäseniä ja toisia kanssakilpailijoita kunnioittaen. Jäsenet eivät saa käyttää kilpailuiden aikana minkäänlaisia päihteitä, eivätkä muutenkaan osallistua epäurheilijamaiseen käytökseen. Kilpailuissa jäsenet ovat edustamassa omaa seuraa, joten käyttäytymisen tulee olla myös tämän mukaista. Kilpailupaikalla tulee kuunnella valmentajia ja muita huoltohenkilöitä, ja toimia heidän sekä SCL:n ja kilpailun järjestäjien ohjeiden mukaisesti.
  • Jos seuran sääntöjä ei sitoudu noudattamaan, vaan rikkoo niitä toistuvasti, on valmentajilla oikeus perustellusti kieltäytyä ottamasta harrastajaa joukkueeseensa, vaikka tämä olisikin jo maksanut kausimaksun. Pahimmassa tapauksessa jäsenelle voidaan antaa harrastuskielto koko seurassa.